Par šautuvi

“WALTERS” šautuve ir piemērota treniņiem, sporta šaušanai, pasākumu un sacensību organizēšanai, ieroču piešaušanai un optikas regulēšanai, kā arī citām aktivitātēm.

Šautuvē pieejams plašs ieroču klāsts, lai apmierinātu ikviena klienta vēlmes. Ieroča īpašnieks var izmantot savu personīgo ieroci gan treniņšaušanai un sporta šaušanai, gan ieroču piešaušanai un optikas regulēšanai.

Uzņēmumi ir laipni aicināti rīkot sava uzņēmuma pasākumus mūsu šautuvē.

Šautuvē strādā pieredzējuši instruktori, kuri sniedz drošības instruktāžas un vada praktisko šaušanu, ka arī sniegs Jums konsultācijas šaušanā un mērķēšanā, padalīsies ar savu personīgo pieredzi.

Mūsu šautuvē laipni gaidīts ikviens interesents izmēģināt vai pārbaudīt savas šaušanas prasmes.

Apmeklējot šautuvi jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (tikai pase vai ID karte), ka arī Valsts policijas izsniegta šaujamieroča attiecīga atļauja (ja tiek izmantots personīgais š/ierocis).

Minimālais vecums

šautuves apmeklētājiem

Šautuvēs ir noteikts šāds treniņšaušanas vai sacensību dalībnieku minimālais vecums*:

No 12 līdz 16. gadiem

 • B vai C kategorijas mazkalibra vītņstobra medību un sporta šaujamieročiem, kuru munīcijai ir apmales kapsula (t.i. īsstobra un garstobra šaujamieroči);

 • D kategorijas šaujamieročiem (t.i. garstobra-gludstobra šaujamieroči).

No 16. gadiem

 • atļauts šaut ar visiem pārējiem B un C kategorijas šaujamieročiem (t.i. visi šaujamieroči, izņemot automātiskos šaujamieročus, militāros ieročus)

*  Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 34.panta 6.daļa.

Šautuves noteikumi

un drošības prasības

Šautuves Noteikumi apmeklētāju ievērībai:

 • Katram apmeklētajam, kurš vēlas izmantot šautuves pakalpojumus, ierodoties šautuvē, ir jāiepazīstas ar drošības tehnikas noteikumiem, kā arī jāparakstās apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, ar to apliecinot savu pilsonību un juridisko atbildību par doto noteikumu ievērošanu.

 • Personas, kurām nav attiecīgo šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas, treniņšaušanu vai šaušanu sporta sacensībās veic tikai sertificēta šaušanas instruktora vai trenera (pasniedzēja) vadībā.

 • Šautuvē aizliegts izmantot ieroci personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

 • Instruktora un trenera (pasniedzēja) likumīgās prasības šautuvē personām ir obligātas.

 • Par konkrētām darbībām ar ieroci ir atbildīgs ieroča lietotājs.

 • Šaušanas sporta sacensības šautuvē notiek pēc šaušanas sporta federācijas apstiprinātiem sacensību noteikumiem un saskaņā ar federācijas apstiprināto sacensību nolikumu.

Drošības prasības un noteikumi:

 • 1. Šaušanas nodarbības notiek šautuves sertificēta šaušanas instruktora vai šaušanas sporta speciālista (trenera) vadībā, sacensības – sertificēta tiesneša vadībā un pēc tā komandas.

 • 2. Instruktors, tiesnesis vai treneris kontrolē, kā persona ievēro drošības prasības.

 • 3. Drošības prasības un šaušanas instruktora, tiesneša vai trenera rīkojumi ir saistoši visām personām, kas atrodas šautuvē.

 • 4. Aizliegts rīkoties ar ieroci personai, kura ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai kurai ir slikts veselības stāvoklis, kas ieroča izmantošanas laikā var izraisīt personas nekontrolētu rīcību un nejauša šāviena izdarīšanu. Ja šaušanas trenerim, tiesnesim vai instruktoram ir pamats uzskatīt, ka persona ir apreibinošu vielu iespaidā vai tādā veselības stāvoklī, kādā nevar droši izmantot ieroci, viņš neatļauj izmantot ieroci.

 • 5. Persona ir šaušanas pozīcijā un pie šaušanas līnijas tikai ar trenera, tiesneša vai instruktora atļauju. Ieroci un munīciju persona neatstāj bez uzraudzības un nedod citām personām (izņemot treneri, tiesnesi vai instruktoru).

 • 6. Ja pie mērķa vai šaušanas bīstamajā sektorā atrodas cilvēks, dzīvnieks vai neparedzēts šķērslis, ieroci aiztikt aizliegts.

 • 7. Persona, kurai ir ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, treniņšaušanu var izdarīt pastāvīgi ar šaušanas instruktora vai trenera atļauju, bet pēc šaušanas doties pie mērķa – tikai pēc viņa komandas.

 • 8. Ieročus pielādē un šauj ar tiem pēc trenera, tiesneša un instruktora komandas.

 • 9. Ieroci šaušanai pielādē, atrodoties uz šaušanas līnijas. Ieroci vērš mērķa virzienā, tēmē un šauj ar to tikai uz mērķi, atrodoties uz šaušanas līnijas (vietas). Blakus esošo personu ieročus aiztikt aizliegts.

 • 10. Citām personām aizliegts novērst uzmanību vai citādi traucēt personu, kura izdara šaušanas vingrinājumu.

 • 11. Visas personas pārtrauc šaušanu pēc trenera, tiesneša un instruktora komandas “Stop”, kas dota mutiski vai citā saprotamā veidā un valodā, neatstājot savu vietu pie šaušanas līnijas, un uzrāda ieroci trenerim, tiesnesim vai instruktoram.

 • 12. Persona, kura beigusi šaušanu, paliek uz šaušanas līnijas līdz noteiktai komandai un var doties pie mērķiem tikai pēc tam, kad ir saņemta šaušanas instruktora, tiesneša vai trenera atļauja.

 • 13. Personām, kas neizdara treniņšaušanu vai nepiedalās sacensībās, uz šaušanas līnijas atrasties aizliegts, tām jāatrodas atpūtas vietā vai pie katra laukuma atzīmētā “gaidīšanas vietā”.

 • 14. Ārpus šaušanas līnijas personai aizliegts ar ieroci tēmēt vai citādi gatavoties šaušanai un vērst ieroci pret cilvēkiem.

 • 15. Aizejot no šaušanas līnijas, persona pārliecinās, vai ieroča patrontelpā un aptverē nav palikusi munīcija. Aizliegts aiziet no šaušanas līnijas, ja ierocis ir pielādēts un sagatavots šaušanai.

 • 16. Persona nekavējoties ziņo trenerim, tiesnesim vai instruktoram par jebkuru apstākli, kas varētu apdraudēt personas drošību.

 • 17. Persona, kura izdara treniņšaušanu vai piedalās šaušanas sacensībās, un personām, kas atrodas tuvu šaušanas līnijai, obligāti jālieto ausu aizsarglīdzekļi (austiņas).

 • 18. Ieroči pastāvīgi ir personas uzraudzībā. Jebkuros apstākļos ar ieroci persona rīkojas tā, it kā tas būtu pielādēts un sagatavots šaušanai.

 • 19. Par konkrētām darbībām ar ieroci treniņos un sacensībās ir atbildīgs ieroča lietotājs.

 • 20. Persona ar parakstu apliecina, ka ir iepazinusies ar šīm prasībām un ir atbildīga par to ievērošanu.

Ieroči un cenas

Ar šautuves ierošiem

MINI

Komplekts
25,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Glock 17 10
Saiga (AK) 5

STANDART

Komplekts
43,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Glock 17 10
Saiga (AK) 6
Winvhester 1300 6

BOND

Komplekts
37,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Glock 17 10
Sig Sauer SP2009 10
Makarov PM 8
Revolver 6

RAMBO

Komplekts
77,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Glock 17 10
Saiga (AK) 5
Makarov PM 5
Revolver 6
Winchester 1300 5
B&T APC223 3
B&T APC9 5

COBRA

Komplekts
50,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Revolver 6
Deser Eagle 5
Saiga (AK) 5
Mossberg MMR 5

JUNIOR Pack

Komplekts
23,00 EUR
No 12 līdz 16 gadiem
Ierocis Šāvieni
Mazkalibra pistole 5
Mazkalibra revolveris 8
Mazkalibra šautene 5

EXOTIC

Komplekts
55,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Glock 17 10
Saiga (AK) 5
Winchester 1300 5
B&T APC223 3
Revolver Taurus 6

BIG PISTOL

Komplekts
90,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Glock 17 5
Glock 19 5
Beretta 5
Sig Sauer Pro 5
Sig Sauer SP228 5
МЦМ .22LR 5
CZ 75B 5
CZ 83 (9×18) 5
MAKAROV PM 5
HECKLER&KOCH 5
STRIKE ONE 5
TT 5
REVOLVER (38) 6
REVOLVER (.357) 6

EXPERCT PACK

Komplekts
155,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Glock 17 5
Glock 19 5
Beretta 5
Sig Sauer Pro 5
Sig Sauer SP228 5
CZ 75B 5
CZ 83 (9×18) 5
MAKAROV PM 5
HECKLER&KOCH 5
TT 5
REVOLVER (38) 6
B&T APC9 5
SAIGA .223 (AK) 5
SAIGA 7×62 (AK) 5
MOSSBERG MMR 5
B&T APC223 5
WINCHESTER 1300 5
IŽ- 27 E 4

PRO PACK

Komplekts
135,00 EUR
Ierocis Šāvieni
Glock 17 5
REVOLVER (38) 6
REVOLVER (.357) 6
TT 5
B&T APC9 5
SAIGA .223 (AK) 5
SAIGA 7×62 (AK) 5
MOSSBERG MMR 5
B&T APC223 5
VEPR 5
WINCHESTER 1300 5

Ar personīgiem ieročiem šautuvē

Šaušanas celiņa noma

līdz ½ stundai
10,00 EUR

Šaušanas celiņa noma

līdz 1 stundai
15,00 EUR

Mērķis

0,40 EUR

Ieroču apraksti

Šaušanas laiki

un celiņu rezervācija

Lai racionāli, vienmērīgi un efektīvi izmantotu darba laiku un ekonomētu apmeklētāju patērēto laiku, laipni lūdzam iepriekš rezervēt sev vēlamo apmeklēšanas laiku un to ilgumu:

Zvanot:
Tel. 22158877; 67089554; 67601705
Rakstot:
info@Walters.lv;

Šaušanas apmācība

Līdz ½ stundai

15,00 EUR

Līdz 1 stundai

20,00 EUR

Cenā nav iekļauta maksa par ieroci un munīciju – atkarīgi no šāvienu skaita.

Dāvanu kartes

„WALTERS” dāvanu karte ir lielisks veids kā iepriecināt ikvienu aktīvas un daudzpusīgas atpūtas cienītāju.

Dāvinātājam ir iespēja izvēlēties jebkuru naudas summu dāvanu kartei vai kādu no mūsu piedāvātajiem komplektiem.

Dāvanu kartes saņēmējs var iepirkties veikalā, kā arī izmantot visus piedāvātos pakalpojumus šautuvē un ieroču darbnīcā.

Dāvanu karti var iegādāties klātienē, ieradoties šautuvē, vai elektroniski (nosūtot uz e-pastu pieprasījumu un norādot izvelēto summu vai programmu, rekvizītus. Pēc tā tiks izrakstīts un nosūtīts rēķins).

Pēc rēķina apmaksas (maksājuma dokumenta kopiju nosuta uz e-pastu) dāvanu karte tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu.

Dāvanu karte ir derīga 6 mēnešus no tās iegādāšanās.