Par darbnīcu

Centrā atrodas licencēta ieroču darbnīca, kurā kvalificēti ieroču meistari veic gan ieroču remonta darbus, gan tehnisko pārbaudi un apkopi, ka arī veic visu veidu  tēmekļu uzstādīšanu, ieroču piešaušanu un optikas regulēšanu.

Darbnīcas meistari veic vītnes uzgriešanu un klusinātāju uzstādīšanu garstobra vītņstobra šaujamieročiem, ka arī veic ieroču  dezaktivāciju.

Mūsu meistari atjaunos ieroču koka daļas vai saremontēs tās atbilstoši klienta vēlmēm      un vajadzībām.

Darbnīcas meistari un veikala konsultanti sniegs padomus un praktisko palīdzību jautājumu risināšanā.

Pakalpojumi

 • Ieroču remonts. Optikas remonts. Sprūda nospiediena spēka regulēšana

  Savu iespēju robežās spējam remontēt praktiski visus šaujamieročus. Iespējams izremontēt arī tēmēkļus – kā “sarkano punktu”, tā arī optiku.

  Cena atkarīgā no darba apjoma un sarežģetības.

 • Ieroču tīrīšana un apkope.

  Darbnīca veic kā tekošo, tā arī starpsezonu ieroča apkopi – izjaukšanu, tīrīšanu un konservējošā rūpnīcas eļļojuma aizvākšanu.

  Īsstobra šaujamieroča tīrīšana – no 15,00 EUR

  Garstobra šaujamieroča tīrīšana – no 20,00 EUR

 • Tēmēkļu uzstādīšana. Ieroča, optikas piešaušana.

  Darbnīcā veic dažādu (optisko un škiedras) tēmēkļu uzstādīšanu, tostarp stiprinājuma planku likšanu uz gludstobra šaujamieročiem. Iespējams izgatavot arī vajadzīgos tēmēkļa kronšteinus.
  Tēmēkļa uzstādīšana tiek veikta operatīvi, pēc tam tiek veikta ieroča un optikas piešaušana.

  Ieroča piešaušana – no 15,00 EUR

  Tēmēkļa uzstādīšana – no 30,00 EUR

 • Klusinātāja uzstādīšana un vītnes uzgriešana.

  Darbnīcā iespējams īstenot arī tādu pašlaik aktuālu un modernu pasākumu kā klusinātāja uzstādīšanu, iegriežot stobra galā vītni un uzstādot Šveices firmas “B&T AG” klusinātāju.

  Vītnes uzgriešana (ar aizsarggredzenu) – 80,00 EUR

 • Ieroča dezaktivēšana.

  Darbnīcā veic šaujamieroču dezaktivēšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  Ieroča dezaktivēšana – no 80,00 EUR (cena atkarīga no ieroča veida) + Valsts nodeva par Valsts policijas izsniedzamu apliecinājumu.