Saeima 14.03.2019. ir pieņēmusi un Valsts prezidents 27.03.2019. izsludinājis  jaunu Ieroču aprites  likumu. Likums stājies spēkā 10.04.2019.g. Ar likuma saturu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/305818

Sacensību nolikumu var apskatīt šeit: http://saufed.lv/files/2019/WALTERS_pavasara_kauss_2019.pdf

https://www.vestnesis.lv/op/2017/208.5

Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi   Ieroču un munīcijas apriti reglamentējošie normatīvie akti. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma mērķis un darbības joma; Ieroču un munīcijas klasifikācija. Pašaizsardzībai atļautie šaujamieroči un munīcija; Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi attiecībā uz ieročiem un munīciju (vispārīgie aizliegumi un aizliegumi fiziskajām un juridiskajām personām); Fizisko personu tiesības saņemt ieroča atļauju, iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt

233.pants. Šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu neatļauta izgatavošana, remontēšana, iegādāšanās, glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, realizēšana un realizēšanas noteikumu pārkāpšana (1) Par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises realizēšanu personai, kurai nav attiecīgas atļaujas vai speciālas atļaujas (licences), ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīga realizēšanas atļauja vai speciāla atļauja (licence), — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu

179.1 pants. Stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana Par stratēģiskas nozīmes preču (izņemot jonizējošā starojuma avotus) aprites noteikumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas. (03.09.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)   181.pants. Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums (pieņemts 28.10.2010); Ministru kabineta 24.01.2012.g. noteikumi Nr.80 (par ieroču kvalifikācijas pārbaudijumu); Ministru kabineta 22.07.2014.g. noteikumi Nr.418 (par veselības pārbaudēm); Ministru kabineta 02.12.2014.g. noteikumi Nr.743 (par kontrolšāvienu veikšanu); Ministru kabineta 27.12.2011.g. noteikumi Nr.1001 (par ieroču iegādāšanās, glabāšanas, nēšāšanas noteikumiem); Ministru kabineta 27.12.2011.g. noteikumi Nr.1011 (par atļauju noteikumiem un ieroču izņemšanu)

Medību likums (pieņemts 08.07.2003.); Ministru kabineta 22.07.2014.g. noteikumi Nr.421 (Medību noteikumi); Ministru kabineta 23.09.2014.g. noteikumi Nr.567 (par mednieku apmācību); Ministru kabineta 17.12..2013.g. noteikumi Nr.1483 (par dzīvnieku piebarošanu).

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums 48.pants. Ložu un čaulu kontrolkolekcija (1) Ar visiem Latvijā apritē esošajiem A, B un C kategorijas vītņstobra šaujamieročiem (izņemot Nacionālo bruņoto spēku šaujamieročus un traumatiskos šaujamieročus), kuros lodei šāviena brīdī ir tiešs kontakts ar stobru, izdarāmi kontrolšāvieni Valsts policijā. Ar A kategorijas vītņstobra šaujamieroci un pašaizsardzībai reģistrētu B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroci (izņemot apbalvojuma šaujamieroci) kontrolšāvienus Valsts policijā izdara